PrimeRank

Ključne riječi su temelj i početak svake ozbiljne SEO optimizacije. Posao mrežnih tražilica je prikazati korisnicima najbolji sadržaj za njihov upit. Upit i sadržaj, čak i u videima i slikama, su upisani riječima. Zato je važno dobro razumjeti kako odraditi istraživanje ključnih riječi.

Što su ključne riječi?

Ključne riječi su pojmovi za koje želimo rangirati određenu stranicu ili pojmovi koji nam pomažu da tu stranicu rangiramo.

Kada me klijent pita da li će biti na prvoj poziciji na Googleu, ja mu uvijek kažem da hoće. Kad završimo s optimizacijom mogu garantirati svakome da će biti na poziciji 1 kad ljudi u tražilicu upišu njegov brand.

Samo je pitanje koliko ljudi mjesečno pretražuje brand.

Kakve ključne riječi tražimo?

• Za koje stranica realno može rangirati
• Koje imaju što veći mjesečni volumen pretraga i malu težinu
• Koje dovode klijente na stranicu
• Koje odgovaraju onome što se na stranici nudi
• Riječi povezane s onom za koju želimo rangirati stranicu

Cilj istraživanja ključnih riječi

Generalno je cilj SEO optimizacije stvoriti od web stranice autoritet u određenoj niši. Da bi to ostvarili, potrebno je poznavati pojmove koji se koriste u njoj. I upravo to je cilj istraživanja ključnih riječi. Pronaći sve pojmove vezane uz nišu, ubaciti ih u stranicu i što bolje objasniti.

Jednako važan cilj je ući u cipele potencijalnog klijenta i otkriti koji pojam bi ga privukao na stranicu i kako odgovoriti na njegove potrebe.

Odabir glavne ključne riječi

Za istraživanje koristim Ahrefs. Samo iz razloga jer sam krenuo s njim pa sam se navikao u njemu raditi. Skup je, ali je dobar. Isto kao i Semrush. Postoje i jeftiniji alati poput Mangools ili Ubersuggest koji imaju manje opcija, a i oni besplatni poput Google Keyword Planner.

U najvećem broju slučaja prvo se optimizira homepage. To je glavna stranica koju posjetitelji prvo vide i na njoj dobivaju informacije o čemu se u stvari tu radi.

Recimo da želimo optimizirati stranicu SEO agencije. Prva riječ koja bi nam pala na pamet za koju bi rangirali homepage je „seo”. Da li ljudi koji upisuju „seo” u tražilicu žele uslugu optimizacije?

Vrlo vjerojatno ne. Veća je vjerojatnost da žele općenite informacije o tome što je SEO. To se vidi i u SERP-u pošto Google za ovaj upit nudi sadržaj koji definira sam pojam. Osim toga za taj pojam je jako teško rangirati.

Ubacimo pojam u neki od alata i pogledamo što je još vezano uz „seo”. Za ovaj primjer možemo uzeti globalno tržište pa moramo isfiltrirati Koreance koji imaju nezgodnu naviku davati djeci ime Seo.

Odmah vidimo nekoliko boljih ideja za stranicu SEO agencije poput „seo agency”, „seo services”, „seo marketing” ili „seo company”. Svi su ti pojmovi puno precizniji, bolje opisuju namjeru korisnika i lakši za rangirati, a imaju pristojan volumen pretrage.

Za svaki od njih se odredi koliko mu je jaka konkurencija i pronađe onaj koji ima najbolji omjer konkurencije i volumena pretrage.

Voila! Glavni keyword za stranicu je tu. U ovom slučaju bi moj favorit bio „seo agency”.

Prateće ključne riječi za ostale podstranice

Kad smo već u omiljenom alatu, možemo popisati sve pojmove vezane uz „seo” koje nam nudi. U Ahrefsu se velik dio njih vidi s lijeve strane tako da ih je vrlo lako popisati.

Dobar izvor pojmova su i alati za analizu konkurencije poput Neuronwritera koji nam pokazuju koje pojmove konkurencija koristi. Također, možemo istražiti za koje pojmove konkurencija rangira, o kojim temama pišu, a ne treba izostaviti i Google auto complete opciju, Drugi žele znati, povezana pretraživanja pa i Reddit ili druge forume gdje se može saznati o čemu ljudi razgovaraju.

Long – tail ključne riječi

Long – tail ključne riječi su one koje sadrže više od dva pojma kao na primjer „istraživanje ključnih riječi”. One obično imaju mali volumen pretrage, ali i malu konkurenciju. Vrlo su specifične, a upisuju ih ljudi s točno određenom namjerom. Njima možemo precizno dovoditi skupinu ljudi koja nam odgovara.

Grupiranje ključnih riječi

I sada kada imamo ogroman bazen pojmova, potrebno ih je nekako grupirati u smislene skupine povezane zajedničkom temom. Tako dobivamo grupe riječi koje možemo koristiti za pisanje blogova.

Neke interesantnije ključne riječi se mogu iskoristiti za nove podstranice. U ovom primjeru bi recimo „local seo” mogla biti sasvim pristojna podstranica pošto puno ljudi želi da njihov posao bude vidljiv na kartama i dostupan klijentima na određenom području. Kategorija „Local SEO” u izborniku stranice može privući pažnju i tražilica i posjetitelja.

Nije lako, ali je neophodno

Pronaći i grupirati stotine ili tisuće ključnih riječi čak i uz pomoć alata nije lako ali jednom kad se napravi, dobije se jako dobar izvor znanja o određenoj niši. Nije čak ni nužno cijelo istraživanje napraviti odmah. Može se malo po malo ulaziti u područje kojim stranica želi dominirati i upoznavati se s materijom. Uspjeh neće izostati.

Matija Čaić

dipl. ing. , SEO specialist